• – Skal vi nå målene om å få ned klimagassutslippene, må vi gå i gang med tøffe virkemidler, sier Helge Solum Larsen (V). Han er nestleder i kommunalstyret for byutvikling i Stavanger. Fredrik Refvem

- Klimamålet må få følger for Forus

Kontorbygg må legges nær bybaneaksen. Forus må få strengere parkeringsbestemmelser. Forus-utbyggere bør gi penger til kollektivløsninger.