• Hans E. H. Jacobsen

Utsikten vakler

Selskapet som har driftet det nye Utsikten Hotell er konkurs.