- På tide at politiet røskar opp i narkotikamiljøet

Ordførar Laura Seltveit i Sauda tykkjer ikkje politiets store narkotikaaksjon i nordfylket i helga kom ein dag for tidleg. Ho meiner politiet har vore for lite på banen i indre strok den siste tida, og vonar politiet no held saka varm.