Strømmen forsvant i deler av Sola

Klokken 20.20 ble det beksvart på Skadberg, Røyneberg og Joa i Sola kommune.