• Jonas Haarr Friestad

50 pasienter ukentlig til strålebehandling

Kreftavdelingen til SUS har på ti år hatt 24.500 innlagte pasienter. I dag ble den første ti års drift markert.