Trainee-ordning i Stavanger?

stavanger: Rådmannen går inn for at Stavanger kommune kan ta inntil 3 traineer. Fleire avdelingar har uttrykt eit ynskje om ei slik ordning. Føremålet er å gi nyutdanna akademikarar praksis som vil gjera det lettare for dei å koma inn på arbeidsmarknaden.