Kulturpris til Tobias Skretting

Regional— og kulturutvalget i Rogaland vedtok på sitt møte onsdag åtildele fylkeskommunens kulturpris for 2003 til jærbuen TobiasSkretting.