To minutt: Erling Norheim, 1. klasse videregående skole

— Må dere kjøpe alle bøkene nye i år? - Ja, bortsett fra noen få bøker, har de lagt opp til et helt nytt pensum. Vi er maksimalt uheldig og må belage oss på å kjøpe nye bøker alle de tre årene på videregående skole.