Er gått lei, selger gården

Gardbruker Per Sviland er svært skuffet over at byplankontoret snur i saken om ny gravplass for Sviland bydel. Nærmeste nabo av Sviland kapell sier at denne og andre konflikter med kommunen har slitt mer enn arbeidet på gården. Han er nå i ferd med å selge garden til datteren.