Rennfast kunne vært nedbetalt

Bomstasjonen i Rennfastsystemet kunne blitt fjernet i år om ikkestaten stadig vekk hadde endret forutsetningene for betaling.