• Kristian Jacobsen

Flere hopper av skolen for å jobbe

Elever på bygg— og anleggsfag på Gand sier pengene frister, men lover å holde ut.