Ikke råd nå til nye rehabiliteringsplasser

Levekårspolitikerne ønsker å opprette rehabiliteringsplasser i Sør-Europa for personer med MS, CP, leddgikt, lungesykdommer og andre kroniske lidelser når kommunen får bedre råd.