Høybråten krever svar fra ministeren

Dagfinn Høybråten (KrF) stiller seg tvilende til Statens Vegvesens beslutning om å utsette utbyggingen av den nye reservekaien i Boknafjord— sambandet. Nå krever han at samferdselsministeren ordner opp.