• Arnt Olav Klippenberg

Se slåttekarer i Bjerkreim

Det er ikke bare saueklipping som opptar bjerkreimsbuene. Søndag samles de for å slå høy.