• Grunneierne som rammes av godsterminal-utbygging fikk medhold i at erstatningen skal beregnes ut fra eiendommenes verdi som utbyggingsområde. Det betyr at kvadratmeterprisen blir ca. 300 kroner i snitt, mot 30 kroner dersom retten hadde lagt tilgrunn verdien som landbruksjord. Egil Eriksson

Tjener 75 mill. på godsterminalen

Ville godsterminal-området ha blitt brukt til landbruk eller utbygging dersom terminalen ikke hadde kommet? Boliger, mener Jæren tingrett. Det gir millioner på konto for grunneierne.