Si din mening om Stavangers Kulturby-planer

Stavanger søker om å bli Europeisk Kulturby i 2008. Hva synes du omdisse planene, som omfatter store deler av Nordjæren?