Sjekk om Lyseløypa kommer nær deg

Her er Lyses fem alternativer for ny kraftlinje mellom Lysebotn og Stavanger på interaktivt kart.

Publisert: Publisert:

Hatleskog i Songesand

— Vi har prøvd å finne alternativer som i størst mulig grad følger eksisterende kraftlinjer og går utenom hus, sier Herbjørn Tjeltveit i Lyse Energi.

Likevel kommer kraftlinjen nær bebyggelse en del steder. Lyse har selv satt 200 meter som utregningsgrense for luftlinjer. Konkret nevnes stedene Hatleskog i Songesand, Jøssang i Strand, Hogstad i Sandnes og Sanddal ved Stora Stokkavatnet i planene som nylig ble lagt fram.

Alternativ 1

I Hatleskog ved Lysefjorden er det noe bebyggelse som kommer nært linjen, og Lyse planlegger derfor å flytte den ene 132 kV linjen noe, slik at det blir større avstand mellom den nye linjen og bygningene. Slik kan det bli:

I Strand kommune går forbindelsen fra Jøssang kraftverk til Stavanger i sjøkabel. Det må derfor bygges et muffeanlegg. Det er et par eiendommer i nærheten. Lyse sier de vil ta hensyn til eksisterende bebyggelse ved plassering av muffeanlegget, og tilpasse dette til omgivelsene.

Landkabel blir normalt lagt i kabelgrøfter, men i Stavanger er det svært tett bebyggelse og mye infrastruktur som gjør det tilnærmet umulig å komme fram med tre 420 kV kabelsett i grøft. Lyse Sentralnett planlegger derfor kabeltunnel som det eneste alternativet mellom Mariero og Stora Stokkavatnet. I endepunktet ved Stora Stokkavatn skal det bores hull for trekking av kablene fra tunnelen og til en kabelgrøft som fortsetter til Stora Stokkavatn. I dette området er det tett boligbebyggelse og populære friluftsområder.

Kabelgrøft ved Stora Stokkavatnet

Alternativ 2

Kraftlinjen er planlagt nær Preikestolen Camping og noe bebyggelse på Jøssang i Strand.

Alternativ 3

Ved Hogstad i Sandnes øst krysser luftlinjen i nærheten av bebyggelsen. Fra Hogstad fortsetter luftlinjen på østsiden av Lifjellet til Sandviga. I dette området er den foreslåtte traseen et kompromiss mot ikke å komme for høyt slik at linjen blir synlig i silhuett og samtidig ikke komme for lavt slik at den kommer i konflikt med bebyggelsen.

Hogstad i Sandnes

Alternativ 4

Dette alternativet går gjennom Forsand i stedet for Strand. Fra Bakkafjellet i Songesand krysses Lysefjorden med luftspenn og linjen følger eksisterende 132 kV trase via Rettedal og over Høgsfjorden. Ved Rettedal er det trangt og det kreves tilpassinger for ikke å komme for nært bebyggelsen.

Hva anser Lyse er mest konfliktfylt?

— Nå har vi prøvd å gå bredt ut og ønsker at regionen komme med innspill og vurdering av de fem forslagene. Vi vil gjerne starte dialogen så raskt som mulig, og senere i høst vil vi be om skriftlige uttalelser til forslagene, uttaler kommunikasjonsdirektør Herbjørn Tjeltveit.

— Noen gårdbrukere får linjene tett på tunet?

— Linjene kan justeres der det oppstår konflikter og vi vil gå i dialog med grunneiere som har konstruktive innspill. For oss er valg av trasé en balanse av mange hensyn. Fra forskrifter og miljø til bebyggelse og hva som er teknisk mulig. Hovedideen er å bruke dagens trasé i størst mulig grad, sier Tjeltveit.

Publisert: