• Ståle Halsne (36) vurderer å anka dom til Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Tidligare banktilsett ankar til Strasbourg

Ein tidligare tilsett i Hjelmeland Sparebank skriv i ei pressemelding at han ankar Gulating Lagmannsretts dom avsagt 2.mai 2012 og Høgsteretts avvising av anken hans, til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.