Mulig «lokkemann» på Hundvåg

Skeie skole ber i dag foreldre å være på vakt mot henvendelser fra fremmede menn.