Ungdommene er alright

Her er noen nøkkeltall fra ungdomsundersøkelsen i Sandnes, utført blant elever på ungdomsskolen og første trinn av videregående i 2010.