• Knut S. Vindfallet

Purke måtte lide svinaktig

Ei purke med bakenden full av digre byller og koldbrann ble sendt til slakt hos Nortura på Forus. Mattilsynet reagerer.