• Jarle Hovland fra Rønning Elektro oppå vanntanken i kjelleren til Lura kirke. Pål Christensen

Tar eksamen på lekkasjer i Lura kirke

Lura kirke er eksamenssted for fire kommende energirådgivere. I 2010 overskred strømutgiftene budsjettet med 600.000 kroner for kirkene i Sandnes.