• Forbrenningsanlegget gir varme til kontorbygg på Forus. I forkant ligger Ivar gjenvinningsstasjon. Carina Johansen

Nå kommer søppelet ditt godt med

Avfallet du kaster i den svarte dunken, blir i disse dager til kjærkommen strøm og varme i vanlige hus og tusenvis av kontorplasser på Forus/Lura, i Jåttåvågen og på Skadberg.