• Hensynet til jorda på Jæren veier tyngre enn lokalbefolkningens ønske om å sikre skolen, mener miljøvernminister Bård Vegar Solhjell. Joakim S. Enger

Statsråd stopper jærsk bygdevekst

Nok en skole på bygda på Jæren kan stå i fare for å bli lagt ned fordi miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV) ikke vil åpne for mer boligbygging.