• Bøndenes innkjøpslag mener naboene har overlevert kommunen bilder som feilaktig har ført til tvangsmulkt for ulovlig av- og pålessing. Foto: Jon Ingemundsen

Innkjøpslaget får mulkt og må rydde opp

Bøndenes innkjøpslag er igjen ilagt tvangsmulkt på 8000 kroner for lasting og lossing i Raunabakken. Samtidig får bedriften frist til å rydde opp i utelagringen.