• IKT-konsulentene Hallgeir Wigestrand og Svein Birkeland svinger seg sammen med arkivleder Olga Mauland Reime i Time kommunes nye arkiv. - Arkivet måtte jo feires, sier Reime. Anja Gåsland

Her feires 756 hyllemeter

Time kommune sitt nye arkiv ble innviet med dans.