• Nå skyves mye planlagt behandling på SUS til etter den to måneder lange sommerferien. Pål Christensen

Nå får SUS lange ventelister

To måneders ferieavvikling ved SUS fører til at ventelistene øker kraftig og blir på sitt høyeste i august.