• Denne fakturaen viser at Kim Laugaland har betalt for 56 passeringer gjennom bomringer i Trondheimsområdet. Dette er passeringer gjort av en bil han ikke lenger eier. Jonas Haarr Friestad

Bompenge-bom

Siden i fjor kan Kim Laugaland ha betalt bompenger for en annen bilfører.