Firefelts E 39 gir langt færre drepte enn tidligere oppgitt

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa bekrefter at midtrekkverk kan gi en større ulykkesreduksjon enn tidligere oppgitt.