• - Politikerne må ta sitt ansvar og etablere politiske målsetninger på feltet. De må være i samsvar med nasjonale målsettinger, men tilpasset lokale forhold, sier NFU-leder Jens Petter Gitlesen. Siv Dolmen

Her er NFUs råd til politikerne

Jens Petter Gitlesen, leder av Norsk forbund for utviklingshemmede, gir følgende råd til Stavanger-politikerne: