• På tur inn i kunstens verden på Bryne. Her leder guide Elisabeth Søyland (t.h.) vei sammen med Erna Stabel og sønnen Kristian som er daglig leder av Brynebyen. Geir Sveen

De går etter kunst og livsglede

Her gjør Bryne som Roma, arrangerer gåturer etter kunst. Alt i jakten på livsglede.