– Vanlig med angst og depresjon

— Det er en stor terskel å anmelde overgrep, sier leder av Senter for seksuelt misbrukte menn.