• Funkisbygget fra 1934 (til venstre) ligger som en port inn til Storgata. Det huset sist en fargerik blomsterbutikk og Teambygg. Nå blir det verksted for bilglass.

Er Storgata rett plass for bilglass?

Mens siste finpuss tas på planene for Bryne vest, blir et av de mest sentrale byggene i området leid ut til verksted for bilglass. Det huset sist en frodig blomsterbutikk.