• Denne Mickey Mouse-masten står i byen Orlando i Florida. Youtube

Florida først ute med «kunstmaster»

Lyse er ikke først ute i verden likevel med sine planer om «kunstmaster» i Rogaland.