• Gruppeleder Eirik Faret Sakariassen (SV) og Harry Pepper-sjef Knut Bergesen er enige om at dagens spritregler bør beholdes uendret. Her over henholdsvis te og kaffe i Øvre Holmegate fredag. Kristian Jacobsen

SV snur i skjenkesak, sprit til 01.30 likevel

Stavanger SV har ombestemt seg om skjenkeretningslinjene. Dermed blir det høyst sannsynlig fortsatt tillatt å skjenke sterkere varer enn 22 prosent fram til halv to om natta.