• Bak den stengte døren ligger det 20.000 kroner, men for å åpne den må skoleelevene løse seks matteoppgaver. Ingvild Lygren

Klarer du å åpne safen?

Bak den stengte døren ligger det 20.000 kroner, men for å åpne den må skoleelevene løse seks matteoppgaver. Er du like smart som en elev på videregående?