• 220 nye boliger er planlagt på Engøy. Første innflytning planlegges først i 2019 som følge av bystyrevedtaket i går. Helen & Hard Arkitekter

Boligstrid løst på e-post

Lørdag: Utbygger krever innflytning i 2017. Søndag: Ekstraordinært styremøte hos utbygger.
Mandag: Bystyret og utbygger venter samstemt på innflytning til 2019.