Tett løp om vedlikeholdskroner

Det ble et meget tett løp i Stavanger bystyre mandag da kommunens enorme etterslep på vedlikehold av kommunale bygg ble behandlet