• Brødrene Øyvind Grødem og Ådne Grødem har arvet huset i Ragnhilds gate 15 etter moren og mener mulig vern vanskeliggjør salg.Denne eneboligen i Ragnhilds gate 15 er sammen med to nabohus foreslått vernet. Huset er tegnet av arkitektene Kaada/Bryne og oppført midt på 1960-tallet. Pål Christensen

Fjerner vernekrav

Et splittet Høyre ønsker vernekompromiss i Ragnhildsgate over Møllebukta. Overgrep, protesterer Frp, som får viljen sin — foreløpig.