• Tordis Lea er verdifull arbeidskraft ved bokollektivet for de demente ved Rovik bo- og aktivitetssenter i Sandnes. Her har hun tatt ekstravakter siden hun gikk av med pensjon i 2008. Jonas Haarr Friestad

Skal Tordis straffes for å jobbe?

69 år gamle Tordis Lea er en av mange tusen pensjonister som tar noen ekstravakter og hjelper til med å holde norsk arbeidsliv i gang. Belønningen kan bli trekk i pensjonen.