• Tore Hans Mikkelson (Sp) er leder i foreningen Tunnelen Espedal-Frafjord. I bakgrunnen ses fjellet hvor tunnelen vil komme dersom den blir realisert. Magnus Nødland Skogedal

Nytt styre i Ryfylkeporten

Tore Hans Mikkelson er gjenvalgt som formann i foreningen "Tunnelen Espedal-Frafjord".