Turvei må tilpasses fugler og husdyr

Sola kommune er klar for å bygge første etappe av turveien rundt Hafrsfjord. Men prosjektleder Jan Sigve Tjelta ser at det blir mange utfordringer. Han håper at kulturminner og verneområder for fugler vil bli en del av opplevelsen.