• Hå-ordførar Mons Skrettingland meiner det har vore nok snakk no. No trengst det handling for å løysa trafikkproblema. Knut S. Vindfallet

- Janne Johnsen gløymer Jæren

Svaret på mykje av bilkøane på Nord-Jæren er dobbeltspor over Jæren, meiner Hå-ordførar Mons Skrettingland. — Men Jæren blir ikkje rekna med når svara skal finnast.