• laserkontroll bore.jpg

Ubetinget fengsel for høy fart

En 32 år gammel mann må sone 18 dager i fengsel etter å ha kjørt i 137 kilometer i timen i 80-sonen.