• Raigraset som slås på denne enga har liten fylde. Kanskje blir det en rundballe per mål. Det normale er to. Odd Pihløstrøm

Fôrkrise, selv om graset nå slås

Endelig lukter det stedvis nyslått fôrgras i Rogaland. Men avlingene er tynne. Bøndene er avhengig av en solid andre— og tredjeslått. Uansett blir 2013 et dårlig grovfôrår.