• Rådman Inge H. Stangeland (t.v) sier mobbesaken har vært negativ for arbeidsmiljøet i Bjerkreim kommune. Her med ordfører Marthon Skåland, som har lovet å ta FAUs klage på alvor. Fredrik Refvem

Anklager kommunen for maktspill i mobbesak

FAU i Bjerkreim har nå mottatt flere mobbesaker, der kommunen skal ha sviktet. Samtidig opplever de seg utsatt for et maktspill fra kommuneledelsen.