• Antall reisende på Jærbanen økte kraftig i 2011, og når togene oftere er i rute har Jærnbaneverket håp om enda flere reisende i 2012.-Når det kommer ut at togene er i rute, så for folk mer lyst å ta toget selv, tror informasjonssjef Henning Lode i Jernbaneverket. Pål Christensen

Jærbanen klokket inn til rekord

Få togstrekninger i Norge kan konkurrere med Jærbanen om å være i rute, og mest punktlige er togene på dobbeltsporet mellom Stavanger og Sandnes.