• sz33194f.jpg NTB Scanpix

Widerøe-streiken påvirker ikke den øvrige flytrafikken

Streiken i flyselskapet Widerøe får ikke nevneverdige konsekvenser for flytrafikken med de andre flyselskapene.