• Igjen øver Mattilsynet på å takle et høypatogent utbrudd av fugleinfluensa på Jæren, landets viktigste fjørfeområde. Bildet er fra en stor øvelse i 2006. Fredrik Refvem

Mattilsynet øver på fugleinfluensa

Over 100 personer fra Mattilsynet, Sivilforsvaret og servicesselskapet ISS øver i dag på å takle et utbrudd av farlig fugleinfluensavirus på Jæren.