Vil du se Jærhavet slik?

Kom med et konkret innspill, er oppfordringen fra fylkesmann Tora Aasland til alle dem som nå ivrer for en ny turvei og et nytt spektakulært utsiktspunkt på Hårr.